Articles

  • V for Virus
    I dedicate this article to everyone, considering the unfortunate events that we all experienced during the 2019 Corona Virus Pandemic ( Covid19 ). And … Continue reading
  • Ramadan MubarakĀ 
    Kepada seluruh keluarga, sahabat dan pembaca, Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya secara lahir dan batin atas segala kesalahan perkataan ataupun perbuatan selama … Continue reading